DesiEvite Blog

Recently Posts

Categories

Festivals

गुरुपौर्णिमा

7/18/2016 12:47:00 PM

आषाढ शुद्ध पौर्णिमेला म्हणजे या तिथीला आपण गुरुपौर्णिमा म्हणून गौरवितो. आषाढ शुद्ध पौर्णिमेला गुरुपौर्णिमा किंवा व्यासपौर्णिमा म्हणतात. ज्यांनी महाभारत, पुराणे लिहिली त्या व्यासमुनींना वंदन करण्याचा, त्यांची पूजा करण्याचा हा मंगलदिन आहे. त्यांच्याएवढे श्रेष्ठ गुरुजी, आचार्य अद्याप झालेले नाहीत, अशी आपली श्रद्धा आहे. अशा या आचार्यांना साक्षात देवाप्रमाणे मानावे असे शास्त्रात कथन केले आहे. एवढेच नव्हे तर महर्षी व्यास हे भारतीय संस्कृतीचे शिल्पकार आणि मूलाधार मानले जात. ज्या ग्रंथात धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, व्यवहारशास्त्र, मानसशास्त्र आहे, असा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ त्यांनी लिहिला. ज्ञानियांचा राजा म्हणून ज्याला मानतात, त्या ज्ञानदेवांनीसुध्दा ज्ञानेश्वरी लिहिताना ‘व्यासांचा मागोवा घेतू’ असे म्हणून सुरुवात केली. व्यासपौर्णिमेच्या दिवशी ‘ओम नमोस्तुते व्यास, विशाल बुद्धे’ अशी प्रार्थना करून, त्यांना प्रथम वंदन करण्याचा प्रघात आहे, परंपरा आहे. आपल्या देशात रामायण-महाभारत काळापासून गुरु-शिष्य परंपरा चालत आली आहे. आपण ज्यांच्याकडून विद्या प्राप्त करतो, मिळवतो, त्याच विद्येच्या बळावर आपण सर्वां

Posted by:

Guru Purnima: marks the significance of Guru

6/23/2012 1:45:00 AM

Guru Purnima is celebrated to honour the Guru. It is jointly celebrated by the Hindus and Buddhists. It is observed on full moon also known as Purnima in the moth of May or June.Guru Purnima is celebrated by spiritual organizations all over India.Guru Purnima also known as Vyas Purnima. The Buddhists celebrate it to commemorate Lord Buddha who gave His first sermon on this day at Sarnath, Uttar Pradesh, India. The Hindus celebrate it to remember the great story teller Vyasa who is also a most popular name in Guru-shishya tradition. ‘Guru’ in India, holds a supreme significance.The word “Guru” in Sanskrit is translated as “dispeller of darkness.”Guru forces the darkness of ignorance to go away and leads seekers on the path to enlightenment.He teaches us, he guides us, he protects us from all sorts of dangers and sins. A real Guru not only points the direction to the goal but takes the consciousness of the surrendered disciple into his conscio

Posted by: Desievite Admin

View More...
twitter account facebook account Google Plus account Pinterest account blogspot account
Copyright DesiEvite.com, 2015-2024, Contactus Email : DesiEviteAdmin@DesiEvite.com