--------6348
ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಮಂತ್ರಣ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ, 2015, 03:25
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ...
ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು
00000 00000
ವಿಳಾಸ

Please fill out the information below..


Video/Card information

To get proper regional font Choose Language to Write
(e.g. 5:30 PM | 6 pm Onwords | Upto 3 pm)
Select from our Wedding-Anniversary - invitation wording samples
Create your own customised invitation & Remove watermark please make payment of Make Payment of Rs.70 / $1

Send Invitation With RSVP

OR


To download your ecard click bellow [Save & Download button] SAVE & Download your e-card

This item is e-card (JPEG File only), which you can download and then send via whatsapp attachment, or email(Use DesiEvite RSVP section) or can share on social media site like Instagram, Facebook, Google. No physical copy will be sent or mailed!!


15th/25th/50th Wedding Anniversary card whatsapp (ID-14211 Static Card )
Personalize Card Buy now at $1 / Rs.70
Marriage Anniversary invitation card with photo upload (ID-16714 Static Card )
Personalize Card Buy now at $1 / Rs.70
Related Tags :

wedding-anniversary-invitation-video-for-Whatsapp

  
Last Visited pages :
Copyright © DesiEvite.com, 2015-2018, Contactus Email : DesiEviteAdmin@DesiEvite.com, Help/FAQ